ตู้จัดเก็บสารเคมี และสารกัดกร่อน(Corrosive Cabinet 90 Gallon /340 Litre)

ตู้จัดเก็บสารเคมี และสารกัดกร่อน ขนาด 90 แกลลอน/340 ลิตร
Corrosive Cabinet (90Gallon /340 Litre)
ขนาด 165x109x86 H*W*D/CM)

 • The standard PVC tray to prevent leakage of weak corrosive liquid corrosion cabinet put oneself in another’s position.
 • Specially designed small size safety cabinet easy to any place on the stage or the audience (laboratory).
 • Double-wall construction with 38mm insulating air space for fire resistance.
 • Over 1.2mm thick, fully welded,construction holds squareness for longer life, offering greater protection in a fire.
 • 5.3cm leak tight sump at the bottom of cabinet’s maximally catches incidental drips.
 • Door can be fully opened to 180°, easy to operate, three-point latch with a manual lock for better security.
 • Standardized warning label is highly visible and anti-corrosive.
 • Unique spill-catcher shelves catch incidental drips and adjust on 6cm centers.
 • Durable&chemical resistant,lead-free powder coat inside and outside cabinet,reduce effects of corrosion and humidity.
 • 2 inches vents with integral flame arresters in both sides of every cabinet.
 • In terms of OSHA, on outside side panel,there is built-in grounding static connector for easy grounding.

 

 FM & CE Certification , OSHA 29 , NFPA CODE 30 , CE