ตู้ระบายไอสารเคมี (FUME HOOD)

ตู้ระบายไอสารเคมี (FUME HOOD)

ตู้ระบายควันหรือไอจากสารเคมี เช่น ไอกรดไฮโรคลอริค, ซัลฟลูริค หรือไอสารอินทรีย์ (Organic) เช่น ตัวทำละลาย (Solvent)
– ตัวตู้ภายนอก ชั้นบนและล่างทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบด้วยอีพ๊อกซีเรซิน
– ชั้นบนด้านหน้าเป็นประตู กระจกนิรภัยชนิดใส หนา 5 มม.
สามารถเลื่อนประตูเปิด-ปิดในแนวดิ่งและหยุดในตำแหน่งที่ต้องการได้
– ชั้นล่างเป็นประตูเปิดด้านหน้า 2 บาน ภายในเป็นช่องสำหรับวางสารเคมี
-ตัวตู้ภายใน ด้านบนทำด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเป็นชิ้นเดียวกันสามารถทนกรดด่าง
และความร้อนได้ดี
-ผนังตู้ด้านหลังมีแผงบาฟเฟิล (Baffle) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส สำหรับบังคับ
ทิศทางลมให้ไหลออกได้ดี ไม่ไหลย้อนกลับ


ขนาดตัวตู้โดยประมาณ (กว้างxสูงxลึก) หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
Model FH 90 
Interior = 75 x 100 x 65 cm.
Housing = 90 x 235 x 85  cm.
Cabinet = 90 x 75 x 85  cm.

Model FH 150
Interior = 130 x 100 x 65 cm.
Housing = 150x 235 x 85  cm.
Cabinet = 150 x 75 x 85  cm.

Model FH 120 
Interior = 100x 100 x 65 cm.
Housing = 120 x 235 x 85  cm.
Cabinet = 120 x 75 x 85  cm.

Model FH 180
Interior = 150 x 100 x 65 cm.
Housing = 180 x 235 x 85  cm.
Cabinet = 180 x 75 x 85  cm.