ตู้เก็บสารเคมี แบบมีระบบพัดลมดูดไอสาร (CHEMICAL STORAGE HEPA FILTER WITH DUCT)

ตู้เก็บสารเคมี แบบมีระบบพัดลมดูดไอสาร
CHEMICAL STORAGE  HEPA FILTER WITH DUCT

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนา 1.0 มิลลิเมตร เคลือบกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING  เพื่อกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก และผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY  ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก ( CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING ) โดยใช้ระบบไฟฟ้าสถิต ELETROSTATIC PAINTING SYSTEM  ผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อน  180 องศาเซลเซียส สีมีความหนามากกว่า 80 ไมครอน โดยประตูตู้เก็บสารเคมี ที่ประตูตู้เก็บสารเคมี เป็นกระจกนิรภัย หนา 6 มม ภายในมีชั้นวางขวดสารเคมีปรับระดับได้ มีกันตกทั้ง มือจับเปิด ปิด บานประตูทำด้วย Zinc Alloy ทนต่อไอสารเคมี ตอนล่างสุดมีช่อง Air grill floe by pass เพื่อบังคับทิศทางลม ไหลจากด้านล่างขึ้นด้านบน มีหลอดไฟแสงสว่าง LED ไม่ก่อให้เกิดความร้อนอยู่ในแท่งพลาสติกป้องกันสารเคมีติดตั้งอยู่บริเวณซ้าย ขวา ตลอดความสูงของตู้พร้อมสวิทซ์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง

 

ชุดระบบดูดอากาศภายในตู้เก็บสารเคมีติดตั้งอยู่ตอนบนตู้ มีสวิทซ์ เปิด-ปิด พัดลม โดยมี หลอดไฟ LED แสดงสถานะ พัดลมดูดอากาศ ทั้ง 2 ส่วน มีแผ่นปิดกับไอสารเคมีกัดกร่อนระบบชุดควบคุมการงานพัดลม มีระบบกรองไอสารเคมี  มีชุดตั้งเวลา (Timer) เพื่อควบคุมการทำงานเปิด-ปิด ตู้เก็บสารเคมี โดยจะตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ