เก้าอี้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 

เก้าอี้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
LABORATORY CHAIRS

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ห้องปฏิบัติการมีทั้งแบบ Fix และ ล้อเลื่อน  ทั้งมี ในส่วนของพนักพิง และ ไม่มีพนักพิง ตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยเบาะรองนั่งและพนัก มีทั้ง ทำด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดำ) และ แป้นไม้หนา แป้นรับที่รองนั่ง ทำจากเหล็กแผ่น หนา 2.5 มม  โครงสร้างขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม มีที่พักเท้า  สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ เป็นแบบแกนเหล็ก