โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมชุดอ่างล้าง

โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชุดอ่างล้าง
ISLAND BENCH WITH SINK

 

ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ผลิตและติดตั้ง โดยใช้ระบบ Fully-Knockdown ใช้การผลิตตู้สำเร็จรูป แต่ละตัว (Modular) นำมาประกอบเป็นชุดโต๊ะปฏิบัติการ ในรูปแบบต่างๆ ให้ความแข็งแรง ถอดประกอบไม่เกิดความเสียหาย ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบให้ตรงกับการใช้งานและมาตรฐานกำหนด โดยการผลิต เลือก ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณสมบัติ  ตรงต่อการใช้งาน และ มีมาตรฐานรับรองกำกับ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยการออกแบบ ให้เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ใช้งาน และอ้างอิงมาตรฐาน BS – EN

 

-สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ขนาด ตามพื้นที่การใช้งาน-