โต๊ะวางเครื่องชั่ง 1 หลุม

โต๊ะวางเครื่องชั่ง 1 หลุม
BALANCE TABLE ONE HOLE

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะวางเครื่องชั่ง โครงสร้างของโต๊ะ ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบสีกันสนิม ส่วนพื้นโต๊ะทั่วไป  วัสดุทำด้วย หลายชนิด ทั้ง หินแกรนิต Phenoric Resin Lab grade สามารถเลือกให้บริเวณที่วางเครื่องชั่งแยกเป็นอิสระต่อพื้นโต๊ะทั่วไป หรือ เป็น พื้นโต๊ะเดียวกัน ได้ โดย วัสดุ ที่ใช้กันโดยทั่วไป เป็น หินแกรนิต มีความแข็งแรง เหมาะสม ต่อการ กดทับ และ สมดุล ต่อโต๊ะวางเครื่องชั่ง โดยภายในมีวัสดุถ่วงน้ำหนัก เพื่อเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่เมื่อมีการสั่นไหวของพื้นห้อง อีกทั้งยังมี ปุ่มปรับระดับขา เพื่อปรับความลาดเอียงของพื้นห้องที่ไม่ได้ระดับ

 

-สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ขนาด ตามพื้นที่การใช้งาน-