ชั้นวางเหล็ก

ชั้นวางเหล็ก
SHELVES STEEL

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมต่อการใช้สภาพห้องที่มีความชื้นเป็นหลัก ทั้งห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ห้อง ที่ ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความเชื้อ  ห้องล้าง MICRO โดยวัสดุ มีทั้ง สแตนเลส เกรด 304 และ 316

 

-สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ขนาด ตามพื้นที่การใช้งาน-